Elles Rijsdijk Fotografie

Privacy Verklaring

 

Inleiding

Hier lees je hoe met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en de manier waarop deze worden verzameld en opgeslagen. Daarnaast kun je hier lezen wat jouw rechten zijn met betrekking op deze gegevens.

Het kan zijn dat de privacy verklaring wordt gewijzigd wanneer er regels veranderen of iets veranderd hoe de gegevens worden opgeslagen, het advies is om met enige regelmaat de privacy verklaring nog een keer na te lezen.

 

Elles Rijsdijk Fotografie

Dit is de privacy verklaring van Elles Rijsdijk Fotografie, een fotograaf gespecialiseerd op natuur-, dier- en stockfotografie.

De contacten verlopen veelal per mail en telefoon. Je telefoonnummer, email adres en naam worden bewaard. Indien je een model release hebt getekend wordt deze eveneens bewaard.

Waarom worden jouw gegevens bewaard

1. Contact opnemen

Jouw gegevens worden bewaard om contact met je te kunnen opnemen.

2. Facturatie systeem

Van alle betalingen wordt een factuur aangemaakt in een administratie systeem. Hiervoor worden je contactgegevens gebruikt en bewaard. Dit  is een wettelijke regeling.

3. Model releases

Voor sommige foto’s is een modelrelease nodig. Wanneer je deze hebt getekend wordt deze bewaard zolang als de foto te koop wordt aangeboden.

 

Wie krijgen jouw gegevens

1. Hotmail en facebook net hoe het contact is verlopen

2. Siel B.V. dit is een boekhoud programma

3. Verkoopsites zoals Shutterstock en Getty images ontvangen de modelrelease, indien je er een hebt getekend.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard, omdat op grond van wettelijke regelingen sommige gegevens langer bewaard moeten worden.

Je gegevens worden bewaard bij de mailserver tot maximaal 2 jaar.

Bij betalingen worden je gegevens in verband met wettelijke bepalingen bewaard tot 5 jaar.

Modelreleases worden zowel fysiek als digitaal bewaard door Elles Rijsdijk Fotografie en verkoopsites net zo lang als de foto te koop wordt aangeboden.

 

Beveiliging

Jouw gegevens worden alleen opgeslagen in eerdergenoemde systemen en software. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen hebben eveneens een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens is tot een minimum beperkt

Recht tot inzage, verwijdering , vragen en klachten

1. Je kunt een verzoek indien om jouw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Binnen een maand na ontvangst krijg je antwoord.

2. Indien je bezwaar wilt maken over hoe je persoonsgegevens worden bewaard kun je contact opnemen met elles_rijsdijk@hotmail.com

3. Wanneer je vindt dat er niet juist wordt omgegaan met jouw gegevens kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Heb je nog vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring dan kun je ook contact opnemen met elles_rijsdijk@hotmail.com

Plichten

Jouw gegevens wordt niet gegeven of verkocht aan andere partijen dan hierboven genoemd. Elles Rijsdijk Fotografie behoudt zich wel het recht voor de gegevens te verstrekken wanneer dit wettelijk vereist wordt of wanneer ERF dit moet doen om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces.